O nás

O nás

Vize

Internet je prostorem pro svobodné šíření informací a fenoménem, který se objevil na konci dvacátého století. Jeho dopad na společnost, vzájemnou komunikaci lidí a sdílení informací je dnes již naprosto zásadní. Stejně tak má významný dopad rozvoj audiovizuální oblasti internetu a to především nástupem služby Youtube. Od té doby se osobní videa, a později i běžné pořady televizních společností, začaly přesouvat na internet. Také výrobci televizních přijímačů si začali uvědomovat sílu internetu a začali produkovat nové přístroje, které umí přehrávat internetová videa. Možnosti audiovizuálního sdělení se tak otevírají doslova každému a díky novým televizním přístrojům se mohou dostat do běžných domácností.

Věříme, že křesťanům se v této době otevírají nové možnosti, jak sdílet s ostatními dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Zvláště mladí lidé, kteří každodenně využívají internet k získávání informací i zábavě, mohou být těmito novými moderními způsoby osloveni zprávou evangelia a setkat se osobně s Kristem.

TV7.cz je internetovou křesťanskou televizí, která si klade za cíl přinášet kvalitní a moderní prostor pro sdílení křesťanských videí uživatelů. TV7.cz klade postupně stále větší důraz na výrobu křesťanských pořadů z vlastní produkce.


Historie

Po slavnostním zahájení v roce 2007, kdy jsme nabízeli především prostor pro vkládání videí jednotlivým uživatelům a organizacím, jsme spustili vlastní produkci pořadů - nedělních kázání církve Slovo života Brno. Postupně jsme přidali také záznamy z různých seminářů a konferencí a od roku 2009 již nedělní bohoslužby přinášíme pravidelně.


Současnost

Rok 2011 a 2012 byl pro TV7.cz rokem přelomovým. Stránky se objevily v novém designu, vylepšili jsme řadu funkcí a web propojili se sociální sítí Facebook, díky čemuž jsme zaznamenali růst návštěvnosti. Videa ze svých nedělních bohoslužeb a seminářů začalo vkládat stále více protestanstských církví.

Nejvýznamnější novinkou je však spuštění projektu Církev online. Církev online pravidelně zprostředkovává interaktivní přímý přenos nedělních bohoslužeb církve Slovo života Brno. Každou neděli přinášíme vždy nejprve hudební blok chval a uctívání a poté čerstvé poselství pastora nebo dalších kazatelů místní církve. Během přenosu je pro internetové účastníky k dispozici společný chat nebo možnost tvorby zápisků.


Plány do budoucna

Díky finančnímu darům jsme získali možnost zakoupit další profesionální techniku a můžeme tak vytvářet více vlastních pořadů a přinášet kvalitnější živé přenosy. Aktuální návštěvnost serveru již přesahuje jeden a půl tisíce návštěvníků denně, každé živé vysílání sleduje pravidelně přes 250 diváků.

Našim cílem je do budoucna podstatně posílit tvorbu vlastních pořadů a posunout TV7.cz více do roviny evangelizační. Úlohu projektu Církve online budeme nadále rozšiřovat a to zvýšením počtu vysílání v průběhu týdne a rozšíření nabídky živých pořadů. Rádi bychom živým vysíláním více oslovili hledající a proto plánujeme spuštění reklamní kampaně.

Stojíme také o zkvalitnění vizuální komunikace a celkovou profesionalizaci - věříme, že v rámci naší oblasti působení máme být jako křesťani vzorem pro ostatní. Jsme si vědomi možností, které nám rozvoj internetového vysílání nabízí a také odpovědnosti a povolání, kterým se cítíme být zavázáni.

Děkujeme všem partnerům a dárcům, i vám všem, kteří služeb křesťanské internetové televize TV7.cz využíváte. Bez vaší pomoci bychom nemohli sloužit ostatním. Děkujeme našemu Pánu za milost a požehnání v naší práci a modlíme se, aby byla pro vás naše služba požehnáním a povzbuzením.


Kontakt

Poskytovatel, provozovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání:

Církev Slovo života, sbor Brno
Rajhradská 249
Vojkovice 66701
IČ: 736 352 19

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

© Copyright TV7.cz 2007 - 2020